Customer references

Peak legal already worked for:

SIPWELL
TMS
Kramo
ctf2000
Solora
Du Caju Printing
Lobster Fish
Screen

Academical references

Misdrijven op het werk: fraude - Kristof Sallet

Uit meerdere nationale en internationale onderzoeken blijkt dat een overgrote meerderheid van de werkgevers in een recent verleden geconfronteerd werd met één of andere vorm van fraude op het werk. Dit toont aan dat vertrouwen ongetwijfeld goed is, maar dat controle des te meer noodzakelijk wordt.

Dit werk richt zich tot eenieder die in de praktijk geconfronteerd wordt met de problematiek van fraude op de werkvloer. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt nagegaan hoe fraude kan worden voorkomen en over welke middelen werkgevers beschikken om fraude op een wettelijke manier te detecteren en te sanctioneren.

Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de mogelijkheid tot recuperatie van de geleden schade en aan de recente evolutie in de rechtspraak omtrent de aanvaardbaarheid van verkregen bewijzen: wat met verkregen bewijzen van fraude, wanneer vooraf niet voldaan werd aan alle wettelijk voorgeschreven vormvoorschriften bij het invoeren van een controlesysteem ?

Book Cover: Misdrijven Op Het Werk - Kristof Sallet

Gastspreker - Jorg Van Impe

Meester Van Impe is regelmatig gastspreker op diverse seminaries:

  • Dexia – “Wet van 31.01.2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen”
  • VOKA West-Vlaanderen – “Juridische en fiscale structuren bij het zakendoen in Rusland en Oekraïne met casestudy over de rol van Cyprus”