Vermijd fraude met uw vennootschap

Bepaalde vennootschapsrechtelijke transacties dienen verplicht gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad (bijv. benoeming zaakvoerder/bestuurder, verplaatsing maatschappelijke zetel,…). Er bestaat echter weinig controle op de authenticiteit van de documenten (en meer in het bijzonder van de handtekeningen daarop) die aangeboden worden om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden opgenomen.

Het is een gekende praktijk dat malafide individuen misbruik maken van deze gebrekkige procedure en zichzelf benoemen tot zaakvoerder/bestuurder in vennootschappen om vervolgens met die vennootschappen fraude te plegen of oplichtingspraktijken op te zetten.

Tot voor kort kon men hier weinig aan doen. Nu is het echter mogelijk om bij elke wijziging die wordt gepubliceerd automatisch verwittigd te worden. Dit doet u door te registeren op www.wettelijke-publicaties.be aan de hand van uw ondernemingsnummer. U zal een email ontvangen om uw registratie te bevestigen. Vanaf dan zal u automatisch een verwittiging ontvangen als er iets over uw vennootschap gepubliceerd wordt.

Let op: u kan slechts eenmaal registreren per vennootschap. Wees dus voorzichtig met betrekking tot wie registreert. Wij zijn gerust bereid om dit voor u te doen, indien gewenst, en dit verder op te volgen.

19 mei 2016